گونه شناسی بومی نیشابور(مسجد جامع)

در این پروژه ابتدا به سرگذشت نیشابور پرداخته شده و سپس یک نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.

شامل سه فصل عمده :

بوم شناسی

گونه شناسی مساجد

ترکیب دو فصل

نتیجه گیری


علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا