۳۰ کروکی برتر مسابقه راژه گون

چند نکته:

-در انتخاب طرح های برتر تغییری صورت گرفت که شش کروکی برتر متعلق به یک فرد نباشد.

-هر کروکی بین امتیازهای (چالش-کروکی های برتر-افزودن کروکی) فقط یک امتیاز را دریافت می کند.

– کروکی اول بودن به معنای برنده ی مسابقه شدن نیست و صرفا هر کروکی برای خود یک امتیاز جدا گانه دارد.

و برندگان بر اساس امتیاز ها می باشند.

چالش ها:

خانه ی یروجردی ها باغ شاهزاده ماهان
مسجد شیخ لطف الله خانه آقا زاده ابرکوه
میدان امام همدان عمارت خورشید
مسجد جامع ساوه عمارت چهل ستون قزوین
باغ ارم باغ فردوس

۱.کروکی برتر مسابقه ( حرم حضرت معصومه )

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲. کروکی رتبه ی دوم (میدان امام همدان)

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

۲. کروکی رتبه ی سوم (میدان امام همدان)

اثر سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

۴. کروکی رتبه ی سوم ( کاخ گلستان)

اثر جناب آقای مهدی سلیمانی

۵.کروکی رتبه ی پنجم (مسجد جامع یزد)

جناب آقای رضا شمگانی

۶. کروکی رتبه ی ششم (کوشک احمد شاهی)

جناب آقای  حمیدرضا امینی

۷.کروکی رتبه ی هفتم (کوشک احمد شاهی)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

از رتبه ی ۷ ام تا رتبه ی ۲۲ ام اثر آقای میر حجت موسوی است.

۸. کروکی رتبه ی هشتم(امامزاده رودبند دزفول)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۹.کروکی رتبه ی نهم (مدرسه گلپایگانی قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۰.کروکی رتبه ی دهم (بازار وسرای عباس قلی قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۱..کروکی رتبه ی یازدهم (عمارت بادگیر کاخ گلستان)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۲.کروکی رتبه دوازدهم (گنبد عالی ابرکوه)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۳. کروکی رتبه ی سیزدهم (خانه آقازاده ابرکوه)

میرحجت موسوی

۱۴.کروکی رتبه ی چهاردهم (بازار وسرای عباس قلی قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۵.کروکی رتبه ی پانزدهم (خانه تیزنو دزفول)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۶.کروکی رتبه ی شانزدهم (باغ ارم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۷.کروکی رتبه ی هفتدهم(خانه زند قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۸.کروکی رتبه ی هجدهم (مسجد جامع دزفول)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۹.کروکی رتبه ی نونزدهم(خانه زند قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۰.کروکی رتبه ی بیستم(تخت جمشید)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۱.کروکی رتبه ی بیست ویکم(امامزاده علی ابن جعفر)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۲.کروکی رتبه ی بیست و دوم(امامزاده علی ابن جعفر)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۳.کروکی رتبه ی بیست وسوم(مسجد اعظم قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۴.کروکی رتبه ی بیست و چهارم(کاخ‌موزه سعدآباد)

جناب آقای حمیدرضا امینی

۲۵.کروکی رتبه ی بیست و پنجم(مسجد شیخ لطف الله)

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

۲۶.کروکی رتبه ی بیست و بیست و ششم(باغ ارم)

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

۲۷.کروکی رتبه ی بیست و هفتم(خانه آقازاده ابرکوه)

اثر سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

۲۸.کروکی رتبه ی بیست و هشتم(کاخ‌موزه سعدآباد)

جناب آقای حمیدرضا امینی

۲۹.کروکی رتبه ی بیست ونهم(تخت جمشید)

جناب آقای حمیدرضا امینی

۳۰.کروکی رتبه ی بیست ونهم(میدان نقش جهان اصفهان)

جناب آقای رضا شمگانی

چالش ها:

خانه ی یروجردی ها باغ شاهزاده ماهان
مسجد شیخ لطف الله خانه آقا زاده ابرکوه
میدان امام همدان عمارت خورشید
مسجد جامع ساوه عمارت چهل ستون قزوین
باغ ارم باغ فردوس
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا