ریچارد میر


در میان معماران هم عصر خودش به مفاهیم رنگی بیش از پیش وفادار و متعهد بود و به نحوی هوشمندانه فضاهای عمومی و خصوصی را در بافت شهری آشتی داد. از همین لحن فرهنگ معماری او بسیار صادقانه است. خانه های سفید میر، در زمینه ای از فضاهای سبز با لایه بندی های افقی و عمودی به چشم می خورد. مزیت کارهای میر از نظر اجتماعی این است که ساختمان های او به سرعت قابل شناسایی است. وی در آفریدن تندیس در فضای دستی چیره دارد. پنج عامل محوطه، برنامه، رفت و آمد(سیرکولاسیون)، ورودی و سازه است که در تحلیل معماری به او کمک می کند.ریچارد میر به خاطر معماری و طرح هایش در تمام جهان شناخته شده و قابل احترام است وی جوایز کمیسیون های ارشد در ایالات متحده و اروپا را دریافت نموده است.


ریچارد میر

دفاتر مرکزی کی.ان.پی.هیلورسوم


فلسفه طراحی ریچارد میر

سفیدی ابزار، برانگیختن ادراک و به اوج رساندن قدرت شکل ظاهری است. درخشندگی، یکی از راه های رسیدن به این درک است.

امیدوارم که در آینده بتوانم رمز و وسعت انتخاب را کشف کنم. منبع من در این کار، تاریخ معماری است ولی ابزارهایم همیشه درونی و نماد و هدفم، صرفا معماری است.

برای من ، بخشی از ارزش آگاهی از تاریخ مماری این است که پایندگی و تداوم و در نتیجه کیفیت را ارج نهم. من سخت درگیر ساخت یک بنا هستم و ترجیح می دهم بیشتر به خودمدر نقش سازنده ای خوب و موفق فکر کنم تا یک هنر مند: چون هنر معمار دی نهایت همین را می طلبد. هدف من، دریافت و باز تعریف مفهوم نظم ایت پس برای درک رابطه آنچه بوده است و آنچه می تواند باشد، از فرهنگ ما جاودانگی و نو بودن را می گیریم. تصمیم گیری در مورد به حساب آوردن یا نیاوردن، انتخاب و به کارگیری ارده و عقل، از اصول کار من است. از این رو ممکن است دیگران تصور کنند سبک من، خارج از فرهنگ پدید می آید و همچنان به تجربه شخصی مربوط می شود. اصولا حوزه ی فکری من در مورد فضا، شکل، نور و استفاده آنها مربوط می شوددر حقیقت هدف من حضور است ، نه تصور باطل، من با تمام قدرت به دنبال این هستم و معتقدم که قلب و روح معماری است.


ریچارد میر

خانه ی سالتزمن


تعریف معماری از دیدگاه میر

این روزها را چنین قلمداد می کند پست مدرنیسم، مدرنیسم، نئو مدرنیسم و دیکانستراکتیویسم، من ترجیح می دهم از تمام این ها که تمرکز مرا در هرجا( دانشگاه،گردهماییها و نشریات) از واقعیت و مسائل مربوط به معماری امروز بر هم  میزند دوری کنم. بی تردید امروز تمام فعالیت معماران، تحت تاثیر مدرن گرایی لوکوربوزیه، آلتو و ونده رو و گروپیوس است و ظاهرا من استثنا نیستم. ولی به چیزهای زیادی در کار برامانته، بورومینی و نئومان پی برده ام.

دغدغه اصلی ریچارد میر، ساخت فضا، دست بردن در حجم، سطح، شکل و نور پردازی فضا بوده است.بنابراین، همیشه چیزهای زیادی برای به دست آوردن وجود داشته، چیزهایی که همیشه به اندازه که بنظر می رسند.بی روح نیستند. دیدگاه های زیادی هم در مورد مدرن گرایی اولیه وجود دارد که من از آنها استفاده کرده نکردم زیرا معتقدم معماری می تواند جهان را تغییر دهد و معماری خوب و می تواند کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشد به ویژه در شهرهای که وظیفه و مسئولیت خاصی دارند.


ریچارد میر

آتنیوم،نیوهارمونی


شهر مکان رو به رشد و توسعه ای است و معماری، روح زمانی را که در آن ایجاد شده در آن منعکس می سازد. برای رهایی از رکود و حرکت به سوی رشد و شکوفایی شهر باید در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هنری پیش رفت. به نظر من معماری وسیله ای برای حرکت رو به جلو است در معماری، تلفیق عناصر نه تنها با استفاده از رو نمایی های تاریخی که چیزی فراتر از تزينات به کار رفته نیست، بلکه به وسیله تفسیر عناصر تشریفاتی ضرورت دارد، زیرا در تاریخ شهر مسیر جدیدی برای نسل آینده فراهم می سازد. از این واقعیت ها می توان دریافت که ما در جامعه نابسامان و آشفته ای زندگی می کنیم و من هم با این مسائل موافقم-بنابر این به جای آنکه این آشفتگی را منعکس سازم سعی می کنم نظمی فراتر از آن ایجاد کنم. تصور ، از جمله ابزاری است که من برای اینکار استفاده می کنم و اعتقاد دارم که از طریق هنر تصویر فرد به درک عمق این پیام نائل می شود. به نظر من برای آشکار کردن معانی باید بر روی علامات تکیه کرد. کشف معنی ، بیشتر به کمک تصاویر (انتزاع) برای هر فرد ممکن می شود، نه فقط از طریق هنرمندان، بنابراین، تفاسیر و معانی این فرأیند، تفسیر از که سرانجام به در شخصی تر و طولانی مدت منتهی می شود.


ریچارد میر

هتل سیمارق


تمام کارهای ما بر اساس فلسفه ای است که زیباشنسی ، بافت و کاربرد را با بصیرت فعلی معماری که به معنای واقعی کلمه پر حرارت و انسانی است، تلفیق می کند. ما به کمک طرح ، به دنبال خلق محیطی زیبا و آرایه بندی فضایی با مجموعه ارزشهای هماهنگ و پر معنا هستیم.

هدف اصلی طراحی موزه، کمک به کشف ارزش های زیبا شناسی، فرهنگ و ترویج تفکر و تعمق در مجموعه موزه از طریق تجربه فضایی خود آن است. ما معتقدیم اشیای هنری باید در محیط هایی با فضای قوی به نمایش گذاشته شود و در عین حال، مکانی به وجود آورد که در آن، هنر تقویت شود و آن را متحول سازد.کل کار موزه، تا کنون، انعکاس این دیدگاه و بینش می باشد. در طرح ها موزه ای هنرهای در آتلانتا، توجه به مشغله ی ذهنی ما، مقیاس کاربردی فردی بود. هر شی در مجموعه، از گلدان یا سرویس نقره گرفته تا نقاشی فراگونارد یا مجسمه سازی رودین، توجه خاصی را می طلبد. ما در طرح و خلق ارتباط مناسب بین آثار هنری و محیطی که آنها در آن دیده می شوند، عمیقا به مقیاس انسانی وفاداریم. موزه ای که خوب طراحی شده باشد بازدید کنندگان را در چارچوب فکری پذیرنده ای قرار می دهد و آن ها را میخکوب می کند.

ریچارد میر

موزه ی هنرهای معاصر


ریچارد میر آرشیتکی است که به واسطه ی معماری اعجاب برانگیزش در خلق ترکیب احجام اقلیدوسی اما پویا، شهرتی جهانی پیدا کرده است.معماری که خطوط طراحییش بدون حساب و پشتوانه ی فکری(عملکرد گرا برداشت شود) کشیده نمی شود. معمار پست مدرنیسمی که بنا را مجموعه ای از لایه های افقی و عمودی می پندارد و چه استادانه این لایه ها را به بازی می گیرد و در این پازل طراحی سطوح بی همتایی خلق می کند.همین احترام به هویت جامعه و ساختمان هایش سبب شد ریچارد میر تا از معدود معمارانی شود که در سن ۵۰ سالگی نامدار ترین جایزه  جهانی در عرصه ی معماری پریتزکر را کسب کند.خانه ی اسمیت ،دارین – آمریکا

ریچارد میر


خانه ی اسمیت – آمریکا

ریچارد میر


خانه ی سالتزمن-نیویورک،آمریکا-۱۹۶۹

ریچارد میر


خانه ی شمبرگ-نیویورک،آمریکا-۱۹۷۴

ریچارد میر


خانه ی الد وست بر -نیویورک، آمریکا-۱۹۷۱

ریچارد میر


خانه ی داگلاس -میشیگان-آمریکا-۱۹۷۳

ریچارد میر


کالج مذهبی هارتفورد -هارتفورد، آمریکا-۱۹۸۱

ریچارد میر


آتنیوم،نیوهارمونی -ایندینا-ایالات متحده ی آمریکا-۱۹۷۹

ریچارد میر


دفاتر مرکزی سوئیس ایر درآمرکای شمالی – ملویل-نیویورک-آمریکا -۱۹۹۵

ریچارد میر


دفاتر مرکزی کانال پلاس – پاریس،فرانسه-۱۹۹۲

ریچارد میر


خانه ی گروتا- نیوجرسی-آمریکا -۱۹۸۹

ریچارد میر


دفاتر مرکزی کی.ان.پی.هیلورسوم – هیلورسوم-هلند -۱۹۹۲

ریچارد میر


مرکز بهداشت گرنج رود -سنگاپور-۱۹۹۰

ریچارد میر


بانک هایپولوکس -لوگزامبورگ-۱۹۹۳

ریچارد میر


مرکز پژوهش دایملر بنز – اولم-آلمان -۱۹۹۳

ریچارد میر


موزه ی نژاد شناسی – فرانکفورت-آلمان -۱۹۹۶

موزه ی نژاد شناسی-آثار ریچارد میر


مجتمع پروژه گتی – لس آنجلس- آمریکا -۱۹۹۷

مجتمع پروژه گتی-آثار ریچارد میر


کانون فرهنگی و شهری – مونستر، آلمان -۱۹۹۳

کانون فرهنگی و شهری-آثار ریچارد میر


خانه ی جیووانیتی -پیتزبورگ-پنسیلوانیا-آمریکا -۱۹۸۳

خانه ی جیووانیتی-آثار ریچارد میر


خانه ی راشوفسکی -دالاس-تگزاز-آمریکا

خانه ی راشوفسکی-آثار ریچارد میر


برج کوارزو روی ریفورما -مکزیکو سیتی، مکزیک- ۲۰۱۸

برج کوارزو روی ریفورما-آثار ریچارد میر


موزه ی هنرهای معاصر -بارسلونا-اسپانیا-۱۹۹۵

موزه ی هنرهای معاصر بارسلونا-آثار ریچارد میر


هتل سیمارق -کره جنوبی-۲۰۱۵

هتل سیمارق-آثار ریچارد میر


اقامتگاه نقطه پرواز – نیویورک، آمریکا-۲۰۱۶

اقامتگاه نقطه پرواز-آثار ریچارد میر


برج های مسکونی هارومی-توکیو،ژاپن-۲۰۱۶

آثار ریچارد میر


اقامتگاه گاردون -گاردون ریوییرا، ایتالیا-۲۰۱۷

اقامتگاه گاردون-آثار ریچارد میر


اقامت آکسفوردشایر – انگلیس – ۲۰۱۷

اقامت آکسفوردشایر-آثار ریچارد میر


اقامتگاه منتاگنولا -لوگانو، سوئیس-۲۰۱۸

اقامتگاه منتاگنولا-آثار ریچارد میر


685 First Avenue -نیویورک، آمریکا -۲۰۱۹

685 First Avenue -نیویورک، آمریکا -۲۰۱۹-آثار ریچارد میر


ساختمان اداری پارک ویو– پراگ، جمهوری چک-۲۰۲۰

ساختمان اداری پارک وی-آثار ریچارد میر


ویلا پراگ اوکسجمهوری چک-۲۰۲۰

ویلا پراگ اوکس-آثار ریچارد میر


ساختمان تجاری JEI– گانگنام، کره جنوبی-۲۰۲۳

ساختمان تجاری JEI-آثار ریچارد میر


دفتر مرکزی و آپارتمان های انگل و وولکرز-هامبورگ، آلمان-۲۰۱۹

دفتر مرکزی و آپارتمان های انگل و وولکرز-آثار ریچارد میر


دفاتر لبلون-ریو دوژانیرو، برزیل-۲۰۱۶

دفاتر لبلون-آثار ریچارد میر


برای دیدن تمامی آثار معمار به سایت معمار مراجعه فرمایید:

https://www.richardmeier.com


منابع

www.richardmeier.com

– برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1293.html

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا