مصالح ساختمانی | سیمان

رومی ها نخستین بار درسال 27 قبل از میلاد در ساختمان پانتئون

از مخلوط خرده سنگ و دوغاب آهک استفاده کردند و آن را سیمان

نامیدند.

بعدها یک بنای انگلیسی از پختن آهک و خاک رس درحرارت بالا

و آسیاب کردن آنها ابتدایی ترین نوع سیمان را کشف کرد و آنرا

سیمان پرتلند نامید.

واژه پرتلند ازنام جزیره ای درانگلستان گرفته شده که رنگ سیمان

 

همرنگ سنگ های ساحل آن است.

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا