مقررات ملی ساختمان و آخرین ویرایش 22 جلد کامل

مقررات ملی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات بازسازی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از بنا که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي سازه بنا، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی بنا تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات بنا را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدف هاي پیش گفته ممکن گردد.

آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

در حقیقت قوانین ملی سازه، مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز و بایدها و نبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهره گیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی و بین المللی وبراي آحاد جامعه کشور، تهیه وتدوین شده است .

این مجموعه در 22 جلد تهیه شده (در زیر لینک دسترسی برای هر یک فراهم شده ، هم چنین در آخر میتوانید نسبت به دانلود یکجای مقررات ملی ساختمان اقدام فرمائید.

شماره مبحث

 دسترسی به مباحث بطور مجزا

1

 

۲

 

۳

 

۴

 

۵

 

۶

 

۷

 

۸

 

۹

 

۱۰

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳

 

۱۴

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱۹

 

۲۰

 

۲۱

 

۲۲

 

مجموع

 
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا