موزه ی موسیقی

دانشجو:مهدی سلیمانی

طرح معماری ۳

 

طرح سه یک طرح فرمی است که کار را از فرم آغاز می کنیم. اما دغدغه ی من به عنوان یک دانشجوی معماری فقط فرم نبود.

با طراحی یک فرم پیچیده که از بازی با نت های موسیقی الهام گرفته شده بود و هیچ پایه ای برای پلان وجود نداشت و البته دغدغه ی اصلی من عملکردی بودن و کم ترین داشتن پرتی بود کار را پیچیده می کرد.

داشتن یک پرسپکتیو از یک زاویه و کشیدن پلان کار را سخت تر می کرد.

اما به هر حال کار را باید شروع می کرد و با درگیر شدن بین فرم و عملکرد،عملکرد را نیز تقویت می کرد.

در انتهای کار و رسیدن به یک عملکرد مطلوب کار را تمام شده نشان می داد اما نکته ی دیگری وجود داشت ساخت این فرم پیچیده؟؟

کار باید ستون گذاری می شد باز این هم یک چالش شده بود که چگونه یک فرم پیچیده را می توان ستون گذاری کرد؟

در ستون گذاری مشکل اصلی تبدیل خطوط بی قاعده ی spl به کمان های متوالی بود که اینکار نیز به خوبی پیش رفت و کار را به سرانجام رسانده بود.

 

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا