پاور پوینت روستای مغان


در سال 1375 جمعیت روستای مغان 1238نفر بود ودر سال 1385 جمعیت به 1001 نفر رسیدو این به این معنی است که جمعیت در طی این 10 سال کاسته شده است.براساس این امار میزان افزایش جمعیت در 10 سال اینده 20% اخرین سر شماری  میباشد. که افزایش جمعیت در این روستا برابر است با:           1200=20%*1001

باتوجه به فرمول بالا جمعیت روستا در10سال اینده 1200نفر خواهد شد(یعنی تقریبا 200 نفر به جمعیت روستا اضافه خواهد شد) سرانه زمین برای هر نفر33.2متر مربع و سرانه زیر بنا23.2 متر مربع میباشد.میزان زمین مورد نیاز برای 200 نفر این مقدار میباشد           7590= 15%+6600=33*200

(15%مساحت خیابان و کوچه ها است).


دلایل انتخاب منطقه گسترش روستا:

1)دارای توپوگرافی ملایم.

2)مانع نشدن زمین های کشاورزی برای گسترش زمین.

3)داشتن دسترسی به یکی از خیابان های اصلی روستا.


نور گیری:

_نورگیری ساختمان از طریق غرب است که این نور مناسب فضا نیست.

_از نور جنوب برای فضا استفاده نشده است

_نداشتن حیاط وسایه اندازی ساختمان های جنوبی که باعث سرد

شدن ساختمان در زمستان است.

بادگیری:

_نحوه قرار گیری سایت به گونه است که باد غالب وباد سردبه داخل

ساختمان نفوذ می کند.

دیدها:

_از سمت شمال و شرق دیدی ندارد.

_ازسمت غرب و جنوب دیدها به ساختمان هاستدانلود فایل رایگان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا