خانه بلورچیان

خانه بلورچیان

توضیحات کلی خانه بلورچیان

خانه بلورچیان یکی از آثار زیبای اواخر دوره قاجاریه بوده و سردر پر نقش و نگارش توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. از در ورودی با یک پله وارد هشتی میشود.

ساختمان اصلی در شمال قطعه و رو به جنوب دارای ایوان ستوندار است. طنبی مشرف به ایوان واتاقهای جانبی (گوشوار) طرفین ایران را تشکیل میدهند. حیاط اندرونی در شمالی ترین بخش ساختمان و طرفین آن اتاقهایی در شرق و غرب که مشرف به حیاط اندرونی می باشد تشکیل می دهد.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری ایرانی لینک روبرو را کلیک کنید: اصول معماری ایرانی

خانه بلورچیان

ساختمان دارای زیرزمین بوده و اتاق های زیرطنبی برای نشیمن تابستانی (حوضخانه) و دیگر اتاق ها بصورت انباری و مطبخ استفاده می شده است.

خانه بلورچیان

کاربری خانـه بلورچـیان

کاربری ساختمان مسکونی میباشد. از خصوصیات بارز بنا کامل بودن مجموعه – پلان معماری – رعایت تقارن در نما است. تزئینات آجر بکار رفته در سردر – سرستون های نمای جنوبی کاربندی حوضخانه – پنجره های اروسی و شیشه های رنگی بکار رفته در بنا دارای زیبایی خاصی است.

برای خواندن مطالب مربوط به معماري ايراني لینک روبرو را کلیک کنید: المان های معماری ایرانی ، تاریخ معماری ایران

خانه بلورچیانخانه بلورچیانخانه بلورچیان

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه