۳۰ کروکی برتر مسابقه راژه گون

چند نکته:

-در انتخاب طرح های برتر تغییری صورت گرفت که شش کروکی برتر متعلق به یک فرد نباشد.

-هر کروکی بین امتیازهای (چالش-کروکی های برتر-افزودن کروکی) فقط یک امتیاز را دریافت می کند.

– کروکی اول بودن به معنای برنده ی مسابقه شدن نیست و صرفا هر کروکی برای خود یک امتیاز جدا گانه دارد.

و برندگان بر اساس امتیاز ها می باشند.

چالش ها:

خانه ی یروجردی هاباغ شاهزاده ماهان
مسجد شیخ لطف اللهخانه آقا زاده ابرکوه
میدان امام همدانعمارت خورشید
مسجد جامع ساوهعمارت چهل ستون قزوین
باغ ارمباغ فردوس

۱.کروکی برتر مسابقه ( حرم حضرت معصومه )

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲. کروکی رتبه ی دوم (میدان امام همدان)

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

۲. کروکی رتبه ی سوم (میدان امام همدان)

اثر سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

۴. کروکی رتبه ی سوم ( کاخ گلستان)

اثر جناب آقای مهدی سلیمانی

۵.کروکی رتبه ی پنجم (مسجد جامع یزد)

جناب آقای رضا شمگانی

۶. کروکی رتبه ی ششم (کوشک احمد شاهی)

جناب آقای  حمیدرضا امینی

۷.کروکی رتبه ی هفتم (کوشک احمد شاهی)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

از رتبه ی ۷ ام تا رتبه ی ۲۲ ام اثر آقای میر حجت موسوی است.

۸. کروکی رتبه ی هشتم(امامزاده رودبند دزفول)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۹.کروکی رتبه ی نهم (مدرسه گلپایگانی قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۰.کروکی رتبه ی دهم (بازار وسرای عباس قلی قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۱..کروکی رتبه ی یازدهم (عمارت بادگیر کاخ گلستان)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۲.کروکی رتبه دوازدهم (گنبد عالی ابرکوه)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۳. کروکی رتبه ی سیزدهم (خانه آقازاده ابرکوه)

میرحجت موسوی

۱۴.کروکی رتبه ی چهاردهم (بازار وسرای عباس قلی قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۵.کروکی رتبه ی پانزدهم (خانه تیزنو دزفول)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۶.کروکی رتبه ی شانزدهم (باغ ارم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۷.کروکی رتبه ی هفتدهم(خانه زند قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۸.کروکی رتبه ی هجدهم (مسجد جامع دزفول)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۱۹.کروکی رتبه ی نونزدهم(خانه زند قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۰.کروکی رتبه ی بیستم(تخت جمشید)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۱.کروکی رتبه ی بیست ویکم(امامزاده علی ابن جعفر)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۲.کروکی رتبه ی بیست و دوم(امامزاده علی ابن جعفر)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۳.کروکی رتبه ی بیست وسوم(مسجد اعظم قم)

اثر جناب آقای میرحجت موسوی

۲۴.کروکی رتبه ی بیست و چهارم(کاخ‌موزه سعدآباد)

جناب آقای حمیدرضا امینی

۲۵.کروکی رتبه ی بیست و پنجم(مسجد شیخ لطف الله)

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

۲۶.کروکی رتبه ی بیست و بیست و ششم(باغ ارم)

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

۲۷.کروکی رتبه ی بیست و هفتم(خانه آقازاده ابرکوه)

اثر سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

۲۸.کروکی رتبه ی بیست و هشتم(کاخ‌موزه سعدآباد)

جناب آقای حمیدرضا امینی

۲۹.کروکی رتبه ی بیست ونهم(تخت جمشید)

جناب آقای حمیدرضا امینی

۳۰.کروکی رتبه ی بیست ونهم(میدان نقش جهان اصفهان)

جناب آقای رضا شمگانی

چالش ها:

خانه ی یروجردی هاباغ شاهزاده ماهان
مسجد شیخ لطف اللهخانه آقا زاده ابرکوه
میدان امام همدانعمارت خورشید
مسجد جامع ساوهعمارت چهل ستون قزوین
باغ ارمباغ فردوس
گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه