طاق ها و شیوه ترسیم

چفد | طاق | قوس


در طاق ها و شیوه ترسیم، چفد : در تعریف هندسی خط یا شکل منحنی است و در اصطلاح معماری به باریکه طاق که روی سر در یک درگاه قرار می گیرد اطلاق می شود.

طاق به طور کلی به مفهوم پوشش فضای بین دو دیوار است و شکلی که طاق از نظر ترکیب تابع آن می شود همان چفد است لذا با تعریفی دیگر می توان طاق را ادامه چفد دانست .

پوشش بر دو نوع است : 1. تخت   2. سغ ( منحنی )

برای خواندن مطالب مربوط به معماری ایرانی لینک روبرو را کلیک کنید: سبک های معماری ایرانی


اجزا طاق ها و شیوه ترسیم

طاق ها و شیوه ترسیم


طاق ها عمدتا به دو گونه :

  1. تیزه دار : چفد هایی که از برخورد دو کمان در قسمت شانه حاصل می شوند و در قسمت بالا تیزه دارند .
  2. مازه دار : اکثر چفد های دوران قبل از اسلام را مازه ای تشکیل می دهد و حتی تا قرون اولیه بعد از اسلام نیـز اکثـر پوشـش ها مازه دار اسـت اما به تدریج چـفدها و پوشش های تیزه دار جای آن را می گیرد .

تقسیم می شوند .

طاق ها و شیوه ترسیم


طاق ها و شیوه ترسیم پایه


برای خواندن مطالب مربوط به معماري ايراني لینک روبرو را کلیک کنید: سبک شناسی معماری ایرانی ، ویژگی های معماری ایرانی


هر کدام از چفد ها دسته بندی های متفاوتی دارند اما در یک نگاه کلی شیوه عمومی ترسیم ساده ترین نوع هر یک را می توان به صورت زیر شرح داد :

طاق ها و شیوه ترسیم


ترسیم چفد تیزه دار ساده

طاق ها و شیوه ترسیم

نحوه ترسیم چفد مازه دار ساده ( خاگی گون )


شیوه ترسیم چفد پنج او هفد

طاق ها و شیوه ترسیم


دیگر طاق ها 

طاق ها و شیوه ترسیم

قوس جناغی 

طاق ها و شیوه ترسیم

قوس چیدری

طاق ها و شیوه ترسیم

قوس شاخ بزی

طاق ها و شیوه ترسیم

چفد تخت معمولی

طاق ها و شیوه ترسیم

پوشش مثلثی

طاق ها و شیوه ترسیم

قوس شلغمی


منابع مطالعاتی و ترسیمی طاق ها و شیوه ترسیم

1. طاق در معماری ایران | اثر حسین زمرشیدی 

ترسیم بیش از 100 نوع طاق + شیوه طراحی و ساخت

طاق ها و شیوه ترسیم

2. طاق در معماری ایرانی | آندره گدار 

ترسیم و توضیح طاق و قوس های معماری ایران

طاق ها و شیوه ترسیم

ج ) . مجله اثر شماره 24 چفد و طاق | بزرگمهری ، پیرنیا

توضیح تاریخی طاق و قوس ها و نمونه های متعدد تاریخی ، هم چنین شیوه های ترسیم و کاربست چفد ها

طاق ها و شیوه ترسیم

د). گره ها و قوس ها در معماری اسلامی | سید اکبر حلی

توضیحات ترسیمی گره ها و قوس ها

طاق ها و شیوه ترسیم

5). گنبد و عناصر طاقی ایران | حسین زمرشیدی

فن ساخت عناصر سنتی معماری ایران

طاق ها و شیوه ترسیم

6). احیای هنرهای از یاد رفته | استاد حسین لرزاده

شیوه ترسیم عناصر اربعه معماری ایرانی من جمله طاق ها و شیوه ترسیم ، مقرنس، کاربندی

طاق ها و شیوه ترسیم


منابع

طاق و قوس در معماری ایران – زمرشیدی حسین – 1388 – نشر زمان

– اطلاعات نگارنده

کاشی و کابرد آن – ماهرالنقش محمود – 1394 – نشر سمت

مجله اثر – ش 24 ؛ 1373 – بزرگمهری زهره، پیرنیا محمد کریم – نشر سازمان میراث فرهنگی

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا