طراحی آپارتمان مسکونی

محیط های مصنوع ساخته شده ، نیاز های اساسی ساکنان خود را تامین نمی کنند. به ویژه آپارتمان های مسکونی که در دهه های اخیر با رشد بی سابقه جمعیت شکل گرفته اند، از معیارهای تامین کننده نیاز انسانی فاصله گرفته اند. بررسی محیط های فیزیکی شکل گرفته و خواسته های ساکنان آنها می تواند رابطه میان این دو وجه و مولفه های تاثیر گذار بر آن را نشان دهد. بررسی رابطه میان کیفیت فیزیکی محیط سکونت و درک افراد از این محیط از آنجا اهمیت دارد که در سال های اخیر توجه به کیفیت محیط به طور فزاینده ای افزایش یافته است و بررسی ها نشان می دهد ، محیط با کیفیت پایین می تواند بر زندگی افراد تاثیر منفی بگذارد. در این مقاله به برسی کیفی و فیزیکی آپارتمان های مسکونی می پردازیم.

برای سفارش طراحی سه بعدی ، سفارش طراحی روف گاردن و سفارش طراحی محوطه و فضای سبز به سایت هورنو مراجعه کنید.

انواع آپارتمان های مسکونی

انواع آپارتمان های مسکونی را می توان در چهار دسته ی زیر تقسیم بندی کرد.

۱.آپارتمان باغ ((Gareden apartment

۲.آپارتمان های توده ای ((In fill apartment

۳. آپارتمان های تراسه ( تراس سراسری) (Teressed apartment)

۴.آپارتمان های بلند مرتبه(برج) (High rise apartment)

طراحی نمای آپارتمان های مسکونی

در طراحی آپارتمان یک از مهم ترین بخش های طراحی ، طراحی نمای آپارتمان است. سبک طراحی نما ، مصالح مناسب و با کیفیت ، تناسبات و وحدت و یکپارچگی نما از عوامل طراحی یک نمای مسکونی مناسب است. یک طراحی مناسب نما علاوه بر رعایت نکات طراحی نما باید به سبک طراحی ساختمان های اطراف نیز توجه کند و نمای ما هماهنگ و متناسب با نماهای اطراف باشد که علاوه بر تاثیبر بر ساکنین ساختمان به فضا و سیمای شهری نیز تاثیر بگذارد و باعث افزایش کیفیت بصری محیط باشد.

نکات قابل توجه در طراحی نما :

 • در طراحی نما بهتر است از نما های یکدست که تداعی کننده ساختمان های سازمانی هستند جلوگیری کرد.
 • ایجاد تنوع در ارتفاع، رنگ، جایگیری عناصر، پخی ها و فرورفتگی و بیرون زدگی ها برای ایجاد درجات مختلفي از پیچیدگی بصری با حفظ انسجام کلی ضروری است.
 • استفاده از طراحی منظره و محوطه با خلاقیت بیشتر به ویژه در منار نماهای ساده و یکدست ضروری می نماید.
 •  پیدایش تمایز های غیر معمول و خلق ایده های فوق العاده تنها میتواند تمایلات و اهداف طراح را برآورده کند، اما ممکن است نیاز های معیشتی و روش زندگی ساکنان را تامین نکند . بنابراین باید از فرم ها، رنگ ها با مصالح آوانگارد (غیر بومی و نا معمول پرهیز کرد.
 • باید از فرم ها و تصاویری که در فرهنگ بومی بیانگر و تداعی کننده کاربری هایی غیر از مسکونی باشد پرهیز کرد.

در صورتی که قصد طراحی بام سبز ، طراحی مدرن منزل و به طور کلی طراحی آپارتمان مسکونی را دارید پیشنهاد می کنیم با هورنو در ارتباط باشید.

ورودی واحد مسکونی

بخش مهمی از طراحی نمای یک ساختمان ورودی ساختمان است.  ورودی محل ارتباط و اتصال آپارتمان با فضای شهری و محله است و این محل باید خوانایی و دعوت کنندگی لازم را داشته باشد . با توجه به جمعیت زیاد آپارتمان های مسکونی بعد از فضای ورودی فضای لابی طراحی می شود که این فضا دارای فضای نشیمن و نگهبانی و اتاق مدیر و جلسه و…. می باشد. 

طراحی پلان آپارتمان مسکونی

طراحی پلان آپارتمان با توجه نیازها و خواسته های کارفرما در هر آپارتمان مسکونی ای شامل دو نوع فضا، فضای عمومی(مشاعات ساختمان) و خصوصی(اختصاصی ساکنین) هستند. که فضاهای عمومی یا مشاعات ساختمان شامل : لابی ساختمان-ورودی ساختمان-فضاهای ورزشی مانند استخر و …- پشت بام محوطه راهرو و باغچه و فضاهای آسانسور و پله و…. هستند که این فضاها بیشتر در طبقات همکف و زیرزمین قرار دارند.

فضاهای اختصاصی خانه شامل فضاهای : هال و پذیرایی، آشپزخانه، بالکن ، اتاق خواب ها و… است که مختص خود ساکنین واحد است.

جانمایی پله و پله فرار در آپارتمان ها

در طراحی پلان خانه اولین اقدام و مهم ترین آن جانمایی باکس پله و آسانسور است و باید به گونه ای در پلان قرار گیرد که بیشترین فضا و بهترین تقسم بندی را برای واحد های ما ایجاد کند.(که معمولا پله ها در مرکز پلان قرار می گیرد.) 

مطابق مقررات ملی در آپارتمان هایی که کف آخرین طبقه ی آن از گذر شهری بیش از ۱۵ متر باشد نیازمند پله فرار (دو دسترسی پله) است. 

حوزه بندی های واحدهای آپارتمان

در طراحی پلان واحدهای آپارتمان باید به حوزه بندی های  هر واحد و تفکیک کردن فضاهی عمومی و خصوصی توجه کرد که به طور کلی حوزه های هر خانه شامل حوزه عمومی-حوزه خصوصی-حوزه خانوادگی-حوزه خدماتی تقسیم می شوند. که طراحی پلان واحد های آپارتمان بر مبنای تقسیم بندی واحدهای آپارتمان هستند.

به طور کلی به تعدادی از فضاهای خانه که با یکدیگر وابستگی معماری دارند یک حوزه و یا عرصه می گویند.

دیاگرام تقسیم عرصه ها و روابط داخلی پلان یک واحد آپارتمان

طراحی تراس و بالکن و پشت بام در آپارتمان های مسکونی

طراحی بالکن و تراس باتوجه به اینکه فضاهای آپارتمانی فاقد حیاط های اختصاصی مانند ویلاها هستند بسیار مهم هستند که امروزه این تراس ها در معماری مدرن به  تراس های سبز تبدیل شده اند.

تراس ها و بام های سبز  امروزه باعث فراهم شدن هوای تازه در طبقات فوقاني ساختمان ها مي شوند . آنها همچنین باعث ایجاد غشائي نامرئي و متسع مي گردند که از سرمای زیاد جلوگيري مي کنند و بدینگونه بعنوان عایق در زمستان ها عمل می نمایند. باغ هاي پشت بامي حاوي درخت باعث ایجاد سایه در تابستان ها مي شوند و سطح زیرین خود را خنك نگه مي دارند. درختان و بوته های باغات پشت بامي با تله انداختن ذرات معلق هوا و جذب گازهاي آلوده کننده ای که از خیابان های شلوغ اطراف برخاسته اند، باعث تخفيف آلودگي هوا مي شوند. گلدان هاي حاوي گياهان پشت بامي باعث جذب آب باران مي شوند و از رواناب حاصل از باران های سیل آسا و طوفان ها مي كاهند.

پنجره در آپارتمان های مسکونی

تصور بسیاری از مردم از مطلوبیت و جذابیت محل سکونتشان بستگی به منظره ای دارد که از پنجره خود مشاهده می کنند . بنابراین جاگذاری پنجره های آشپزخانه یا نشیمن به سمت مناظر مطلوب تر. اگر پنجره در جهتی است که چشم انداز نامطلوب ایجاد میکند اطمینان حاصل کنید که این پنجره ها به فضا هایی باز می شوند که کمتر در طول روز مورد استفاده قرار میگیرند . اگر پنجره به سوی دیوار های بلند و یکنواخت باز می شود سعی کنید از گیاهان یا نماسازی به کمک ایجاد طرح و رنگ از نا مطلوبیت دید بکاهید.

نور در فضای داخلی ساختمان

نور یکی از عوامل موثر بر ارزش فضایی است و این عامل به این دلیل پر اهمیت است که قادر به تاثیر گذاری برادراک حسی در رفتار های انسان می باشد. کم و زیاد شدن نوربر انسان تاثیر می گذارد و این تاثیر کمابیش ناآگاهنه خلق و خوی انسان را تغییر می دهد . نور به رغم ماهیت غیر مادی و روحانيش از مقصود معماری جدایی ناپذیر است. چرا که معماری با وجود ویژگی های فیزیکی و عملکردش می تواند نشانگر دریافتی زیباشناسه باشد ودر احساسات ، کنش ها ، دریافت و همچنین تندرستی انسان ،از نور و روشنایی تاثیر می گیرد. بینایی که مهم ترین حس انتقالی در میان دیگر حواس انسان می باشددر منتقل کردن احساسات مختلف و ادراکات گوناگون به مغز انسان نقش بسزایی دارد. در این نقل و انتقال عناصر و عوامل بسیاری از جمله محیط و فضاهای پیرامون انسان و به ویژه نور از اهمیت برخوردار است.

نتیجه :

باید توجه داشت که معماران باید علاوه بر جنبه های کمی در امر مسکن به ویژگیها و نیازهای کیفی استفاده کنندگان نیز بیندیشند. افزایش و ارتقاء سطح کیفی در امر مسکن، درنظر گرفتن نیازها، ویژگی ها و سلایق استفاده کننده، مشارکت دادن کاربران در امر طراحی، نه تنها موجب بهبود سطح زندگی استفاده کننده در بعد فیزیکی و کالبدی خواهد شد. بلکه تامین این نیاز باعث ایجاد رضایتمندی و آرامش در اعضای استفاده کننده از مسکن در درجه اول و جامعه در درجه دوم نیز خواهد گردید. این امر موجبات بسط تعاملات اجتماعی را فراهم می آورد. دوری از انزوا را بدنبال دارد و احساس شادمانی و با هم را ایجاد می کند

انعطاف پذیری ، ویژگی هاي زيادي چون استفاده چند عملکردي از فضا , حفظ فضاهاي موجود و تطبیق آن با نیاز هاي جديد زندگی , تغییر اندازه و ترکیب فضاها براي استفاده هاي جديد كاهش و افزایش فضاها با تغيير مساحت ساختمان و غیره را شامل می شود و در نظر گرفتن این زیر معیار در معماری باعث ایجاد آرامش و نشاط در ساکنان و کاربران آپارتمان های مسکونی می شود.

پیشنهادها:

 • در ساختن ساختمان باید الزامات مرتبط با شکل و ویژگی های محیط را مدنظر قرار گیرد.
 •  عملکرد فرهنگی ساختمان همچون مفاهیمی چون زیبایی شناسی ، کیفیت معمارانه، طراحی شهری، برنامه ریزی و عوامل محیطی را باید مورد توجه قرار گیرد. 
 • مطابق با نیازهای اجتماعی و فرهنگی انسانها آپارتمان مسکونی طراحی کرد. 
 • در طراحی باید نور و فضاها مورد توجه باشد. 
 • فرم و شکل فضاها باید طوری باشد که باعث سرزندگی و شادابی گردد . 
 • فضای داخل بناها به نحوی باشد که از آلودگی صوتی جلوگیری کند.
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا