سفارش مدلسازی
سفارش مدلسازی

طراحی نمای خانه

تحولات چند دهه اخیر چه در مصالح و چه در تنوع سبکها و چه به دلیل سرعت در ساخت و ساز موجب شد که ضرورت توجه به نما و نیز ساماندهی بدنه های شهری مورد توجه قرار گیرد. در این میان بررسی اهداف منظر شهری نشان می دهد اهداف زیبایی شناسانه و زیست محیطی برای تحقق یک منظر شهری مطلوب ضروری هستند. بنابراین بدنه شهری به عنوان مصداقی از منظر خرد شهری از این قاعده مستثنی نیست. 

شاخص های تناسبات : تمیزی ، تعادل و نظم در بعد عینی و دلبستگی به مکان با معنا بودن آرامش و خوانایی و جذابیت در بعد ذهنی در اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار دارند. همچنین در بعد زیست محیطی از دیدگاه متخصصان شاخص هایی همچون مقاومت مصالح در برابر رطوبت فضای سبز به منظور ایجاد آسایش حرارتی مصالح مقاوم در برابر دما و دیوار سبز و اکسیژن ساز برای طراحی بدنه های شهری در اولویت قرار دارند.

برای سفارش طراحی سه بعدی ، سفارش طراحی روف گاردن و سفارش طراحی محوطه و فضای سبز به سایت هورنو مراجعه کنید.

طراحی نمای خانه

مطالعه انواع سبک های طراحی نمای خانه : 

https://hornou.com/blog/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7/

مفهوم نما در زیبایی شناسی

نمای هر ساختمان در مجموعه شهری که در آن حضور دارد مؤثر است و این تأثیر را به بدنه خیابانها یا میدانهایش انتقال می دهد. در واقع نمای شهری متشکل از بناهای شهری است بنابراین وقتی که ازدید معماری با این کلمه برخورد می کنیم اشاره مستقیمی به نمای ساختمان ها داریم. در واقع نمای ساختمان ها به صورت یک صفحه نمایش ترکیبات معماری ظاهر می گردد. ترکیب های معماری حاوی نوعی معنا هستند و از این رو قادرند که خیال آدمی را تحریک نمایند و با وی ارتباط برقرار کنند.

بحث نماسازی در ساختمان و ساخت بدنه شهری یک بحث هویتی و فرهنگی است. در نماهای شهری ما معمولا به هم ریختگی هایی مشاهده می شود که بیشتر ناشی از تقلیدهای کوکورانه از سبک های معماری است. تراکم و انباشته شدن عملکردهایی که مکانیزمی نیز برای کنترلشان وجود ندارد، چه از حيث نما و منظر و چه از جهت کارکردها، ساختمان ها را دچار آشفتگی و نابسامانی کرده اند، بنابراین تبدیل به پدیده ای شده اند که در اثر تحول تاریخی خود، دچار دگرگونی شده اند.

وجود نماهای گوناگون در پوسته های شهری باعث بر هم خوردگی زیبایی شده است و باید سعی گردد تا با ایجاد راهکارهایی پوسته های شهری را بر اساس شاخص های زیبایی بهسازی نمود و به یک سیمای مطلوب شهری رسید.

تأثيرات اجتماعی طراحی نمای خانه

نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست، بلکه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی، تراس و … با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا می کند. برای اینکه نمای ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را حفظ کند باید نسبت به خیابان بسته تر و محفوظ تر باشد. نمای ساختمان باید به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهای در، سایبان و محدوده سقف ها، سازه عمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزئینی و…

باشد. پنجره ها همواره با دیگر عناصر دیوار، سطوح باز و بسته، تیره و روشن، صاف و ناهموار را به وجود می آورند.

طراحی نمای خانه

اصول کلی طراحی نمای خانه

تناسب عناصر : وجود تناسبات در جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیری کلی در نما دارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال، در ساختمان های کوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهد بود. در ساختمانهای بلند عناصر باریک برتری خود را نشان می دهند، در، پنجره و نعل درگاه تأثیر خاصی در تمامی گذارند. ناودان ها، سایه بان ها، پیش آمدگی های سقف و بالکن ها سایه های خاصی روی تما ایجاد می کنند. تفاوت سطح ها باید در نما مشخص باشد. برای مثال، بین طبقه همکف، سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. ترکیب کلی نما در واقع نظم در این تفاوت هاست.

هماهنگ سازی نما : عناصر اصلی نما در هماهنگ سازی اجزا مثل پنجره، دره سطوح و محدوده پایانی سقف و – در شکل، رنگ و مصالح با یکدیگر اختلاف دارند. این عناصر معناهای متفاوتی دارند.. مسئله نمی توان بالا و پایین پنجره و در را با هم هم ردیف کرد. اگر ارتفاع این بازشوها یکسان باشد، می توان از مناسبات یکسان با رنگهای یکسان استفاده کرد. نسبتهای هندسی نقش تعیین کننده ای در هماهنگ سازی ظاهر نما دارند. می توان پنجره ها را در گروه های کوچکتر ترکیب شده که شکل مشخصی را ایجاد می کنند، دسته بندی کرد. نماها می توانند از نظر مصالح نیز با یکدیگر متفاوت باشند. مصالح نما در رنگ، شکل، زبری و خشکی نما تأثیر می گذارد، مصالح بومی نشان میدهد تما مربوط به چه منطقه ای

در صورتی که قصد طراحی بام سبز ، طراحی مدرن منزل و به طور کلی طراحی آپارتمان مسکونی را دارید پیشنهاد می کنیم با هورنو در ارتباط باشید.

هماهنگی با نمای همسایه : یکی از عوامل ضروری در هویت نما، تعیین محدوده نما است. نمایی می تواند در طرح خود موفق باشد که به این سؤال ها پاسخ دهد. محدوده عمودی جانی ساختمان کجاست؟ خط پایانی افقی ساختمان چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟ انتهای ساختمان چگونه به پایان می رسد؟ گوشی های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه دارد، ارتباط آن با نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان می رسد؟ گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه دارد ارتباط با نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می شود، این ارتباط چگونه است. محدوده های افقی ساختمان عبارت اند از: نقطه اتصال به آسمان (محدوده پایانی ساختمان)، نقطه اتصال به زمین (محل نشستن ساختمان بر زمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی محدوده پایانی ساختمان باید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان را با خود داشته باشید و طبقه همکف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین را برساند. طبقه همکف باید در محدوده قد افراد کشش لازم را برای عابر پیاده و بیننده ایجاد کند.

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا